Menu Close

PRISER HOS FASTLEGEN

Gjeldende fra 1. juli 2018 - 30. juni 2020

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlagetkroner
Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld, legevakt155/262
Hjemmebesøk på dagtid/kveld209/328
Enkel pasientkontakt ved telefon, sykemelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvesning til spesialist på gul trygdeblankett65
Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver54
Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment54

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlagetkroner
Utskrift av journal85
Tillegg for konsultasjon/sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen114
Tilleg for materiell ved besteme prosedyrer:
- Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m61
- Spirometri, EKG, rektoskopi, enklet sårskift m.m91
- Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m128
- Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m173
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.vEtter kostnad
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten59
Når legen må kreve inn utbetalt honorar kan legen i tillegg till honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende detteEtter kostnad

PRISER FOR LEGEVAKT

Gjeldende fra 11. sep 2018 - 31. des 2019

Tjenesterkroner
Legekonsultasjon inkl. 1 prøve, sykemelding og henvisning - 20 minutter595
Ekstra prøve (for hver ekstra prøve): - tilleggspris130
EKG/Hjerte rytme registrering - tilleggspris250
Sårbehandling - tilleggspris500
Kirurgisk inngrep/ sårbehandling og sying av sår/kuttskader, behandling av inngrodd negl, abscesser eller trombosert hemoroider - tilleggspris1000
Inhalasjon behandling i pari apparat - tilleggspris450
Innsetting eller utskifting av urin kateter inkl kateter og forbruksmateriell: - tilleggspris1000
Øreskylling for hver øre - tilleggspris200
Attester, for eksempel forekort attest - tilleggspris400

PRISER FOR HJEMMEBESØK

Gjeldende fra 11. sep 2018 - 31. des 2019

Tjenesterkroner
Hjemmebesøk inkl. sykemelding og henvisning1250
Prøvetaking (inntil 3 prøver) : - tilleggspris250
EKG/Hjerte rytme registrering - tilleggspris250
Mindre kirurgiske inngrep / sårbehandling - tilleggspris500
Større kirurgi/sårbehandling og sying av sår med lokal bedøvelse, behandling av inngrodd negl, abscesser eller trombosert hemoroider: - tilleggspris1000
Inhalasjon behandling i pari apparat - tilleggspris550
Innsetting eller utskifting av urin kateter inkl kateter og forbruksmateriell: - tilleggspris1000
Øreskylling for hver øre - tilleggspris200
Pris for oppstartspakke for medisiner varierer og er avhengig av individuelt behov. Pris vil derfor blir oppgitt ved hjemmebesøk. - tilleggsprisVarierer