Menu Close

PERSONVERNERKLÆRING

Behandling av personopplysninger

Oslo Helse samler inn personopplysninger fra deg som bruk gjennom registrering av kontaktinformasjon i bestillingsskjema på nettsiden vår. Denne informasjonen blir overført til vårt krypterte journalsystem og deretter slettet fra bestillingsløsningen. Vi lagrer ingen pasientdata andre steder enn i vårt journalsystem.

Vi vil kun bruke navnet ditt og andre personopplysninger i overensstemmelse med personopplysningsloven. Vi innhenter slik informasjon kun i de tilfeller det er relevant for oss og for din befatning med Oslo Helse. Behandling av personopplysningene skjer i henhold til norsk personvernlovgivning.

Kontaktinformasjon som telefonnummer og/eller e-post kan brukes til å ta kontakt med deg som har bestilt legetime hos oss.

Du har rett til å få innsyn i informasjonen som er lagret om deg og du kan be om å få slettet informasjon som er lagret om deg.

Ta kontakt på post@oslohelse.no hvis du ønsker å få innsyn i informasjonen vi har om deg eller om du har andre henvendelser relatert til personvern.

Sporing av brukere
Vi bruker Leadoos sporingstjeneste for å følge med på hva brukerne gjør på nettstedet og kombinere disse atferdsdataene med andre data vi kan samle inn fra f.eks. chat-interaksjoner. Leadoo bruker etag-sporing for å koble sammen den samme brukerens atferd over flere økter - i praksis fungerer dette på samme måte som informasjonskapselbasert sporing. Ta en titt på Leadoo Marketing Technologies Ltds personvernregler (https://leadoo.com/privacy-policy/) for mer informasjon om hva som spores og hvilke rettigheter du har. Leadoo fungerer som prosessor, og vi jobber som kontroller for dataene i henhold til GDPR. Du kan stoppe sporing ved å tømme nettleserens cache etter besøket. For mer informasjon om hvordan Leadoo fungerer som en GDPR-kompatibel prosessor, se https://leadoo.com/privacy-policy-processor/

User tracking
We use Leadoo’s tracking service to follow what users are doing on the site and combine this behavioural data with other data we can gather from e.g. chat interactions. Leadoo uses ETag tracking to hook together the same user's behaviour over several sessions – in practice, this works similarly to cookie-based tracking. Please check out Leadoo Marketing Technologies Ltd’s Privacy Policy (https://leadoo.com/privacy-policy/) for more information on what is tracked and what your rights are. Leadoo works as the Processor and we work as the Controller for the data in terms of GDPR. You can stop the tracking by emptying your browser’s cache after the visit. For more on how Leadoo works as a GDPR compliant processor, see https://leadoo.com/privacy-policy-processor/